Tikkun Haklali Reggae תיקון הכללי רגאיי

by Ron Aharon Caras רון אהרן קרס

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      ₪32 ILS  or more

     

1.
03:17
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
02:54
13.
01:18

about

תיקון הכללי רגאיי - Tikkun haklali reggae
להפצה,זיכוי הרבים, הקדשות לעילוי נשמת וכו
for distribution, for the merit of loved ones, ect..
ronkruon@gmail.com
050-9956122

רגאיי יהודי - רגאיי ישראלי
Jewish reggae - Israely reggae

אז מה זה בכלל התיקון הכללי?
בכמה מאמרות (אמירות) נברא העולם?
כמה דיברות קיבלנו במעמד הר סיני?
ובקבלה, כמה ספירות יש?
נכון, אותו מספר פרקי תהילים שמרכיבים את התיקון הכללי, 10.

העולם מחולק ל10 מסננים שדרכם מתגלה אצלינו אור אינסוף.
ובכל אחד מהעשר יש עוד עשר, כמו פרקטל...

וכשאומרים את התיקון הכללי, מתגלה אור שמאיר בכל אחד מהעשרה חלקים,
ואולי גם בגלל זה קרא לו רבינו, רבי נחמן, התיקון הכללי, כי הוא כולל את הכל.
ואומר רבי נחמן, שהתיקון הכללי שולח אור גם לסדקים שבקיר,
למקומות שמברשת הצבע לא יכולה להגיע... :)

What exactly is the Tikkun Haklali and what makes these 10 chapters of Tehilim (Psalms) so special?
Glad you asked!
It is a known custom to recite the Psalms of King David for healing and protection from troubles that come our way.
But why these ten chapters?
The "Tikkun Haklali", literally translated as "the general rectification", was first revealed by the master Kabbalist and leader Rebbe Nachman, who lived some 200 years ago.
He revealed to the world that when King David wrote the Psalms, he brought forth through them great spiritual awakenings, in which each one of us can find ourselves in our present situation through the words of the Psalmist - and by reading the words, we can be guided in our unique path.
According to Rebbe Nachman, one of the greatnesses of the Psalms, is that they contain the ten songs in which all of existence was created in. These ten songs are brought into the world through the ten filters of light constantly streaming into the world, known in Kaballah as "the ten sefirot".
So reciting these ten chapters of Psalms in this specific order has the power to fix and bring healing through these ten channels of light to our souls, bringing into them spirituality and happiness. Additionally, they open all the channels within us that have become blocked, connecting us to the Infinite.
"Many great Tzaddikim tried to discover this remedy and labored hard to find it. Some had no idea at all of the true remedy. Others began to grasp it, only to be taken from the world before they could grasp it completely." ...reciting the Psalms alone is a great remedy...
(Sichot Haran #141, Likutey Moharan I, 29)

all rights reserved to Ron Aharon Caras
recorded & produced:
Jeremiah BenZion
Maameen Productions
Maameenproductions@gmail.com
Special thanks to Shai Perlman for guitar parts and helping in the production.

credits

released September 23, 2014

רגאיי יהודי- רגאיי ישראלי) תיקון הכללי רגאיי) - Tikkun haklali reggae ( Jewish reggae - Israely reggae)
להפצה,זיכוי הרבים, הקדשות לעילוי נשמת וכו
for distribution, for the merit of loved ones, ect..
ronkruon@gmail.com
050-9956122

tags

license

all rights reserved

about

Ron Aharon Caras רון אהרן קרס Israel

contact / help

Contact Ron Aharon Caras רון אהרן קרס

Streaming and
Download help

Track Name: פתיחה
הריני מקשר עצמי באמירת העשרה מזמורים אלו לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו,
ולכל הצדיקים האמתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה,
ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חכמה,
רבנו נחמן בן פיגא, נ נח נחמ נחמן מאומן, זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

לכו נרננה לה' נריעה לצור ישענו: נקדמה פניו בתודה בזמירות נריעה לו:
כי אל גדול ה' ומלך גדול על כל אלהים

קודם שיתחיל תהילים יאמר זה
הריני מזמן את פי להודות ולהלל ולשבח את בוראי לשם יחוד
קדשא בריך הוא ושכינתא בדחילו ורחימו על ידי ההוא טמיר
ונעלם בשם כל ישראל:
Track Name: 1. מזמור טז, מכתם לדוד
תהילים טז

א) מכתם לדויד: שומרני אל, כי~חסיתי בך.
ב) אמרת ליהוה, אדוניי אתה; טובתי, בל~עליך.
ג) לקדושים, אשר~בארץ המה; ואדירי, כל~חפצי~בם.
ד) ירבו עצבותם, אחר מהרו: בל~אסיך נסכיהם מדם; ובל~אשא את~שמותם,
על~שפתיי.
ה) יהוה, מנת~חלקי וכוסי-- אתה, תומיך גורלי.
ו) חבלים נפלו~לי, בנעימים; אף~נחלת, שפרה עליי.
ז) אברך--את יהוה, אשר יעצני; אף~לילות, ייסרוני כליותיי.
ח) שיוויתי יהוה לנגדי תמיד: כי מימיני, בל~אמוט.
ט) לכן, שמח ליבי--ויגל כבודי; אף~בשרי, ישכון לבטח.
י) כי, לא~תעזוב נפשי לשאול; לא~תיתן חסידך, לראות שחת.
יא) תודיעני, אורח חיים: שובע שמחות, את~פניך; נעימות בימינך נצח.
Track Name: 2. מזמור לב, לדוד משכיל
תהילים לב

א) לדויד, משכיל: אשרי נשוי~פשע; כסוי חטאה.
ב) אשרי אדם--לא יחשוב יהוה לו עוון; ואין ברוחו רמייה.
ג) כי~החרשתי, בלו עצמיי-- בשאגתי, כל~היום.
ד) כי, יומם ולילה-- תכבד עליי, ידך: נהפך לשדי-- בחרבוני קיץ סלה.
ה) חטאתי אודיעך, ועווני לא~כיסיתי-- אמרתי, אודה עלי פשעיי ליהוה; ואתה
נשאת עוון חטאתי סלה.
ו) על~זאת, יתפלל כל~חסיד אליך-- לעת מצוא: רק, לשטף מים רבים-- אליו, לא
יגיעו.
ז) אתה, סתר לי-- מצר תיצרני: רוני פלט; תסובבני סלה.
ח) אשכילך, ואורך--בדרך~זו תלך; איעצה עליך עיני.
ט) אל~תהיו, כסוס כפרד-- אין הבין: במתג~ורסן עדייו לבלום; בל, קרוב אליך.
י) רבים מכאובים, לרשע: והבוטח ביהוה--חסד, יסובבנו.
יא) שמחו ביהוה וגילו, צדיקים; והרנינו, כל~ישרי~לב.
Track Name: 3. מזמור מא, למנצח מזמור לדוד
תהילים מא

א) למנצח, מזמור לדויד.
ב) אשרי, משכיל אל~דל; ביום רעה, ימלטהו יהוה.
ג) יהוה, ישמרהו ויחייהו--ואושר בארץ; ואל~תיתנהו, בנפש אויביו.
ד) יהוה--יסעדנו, על~ערש דווי; כל~משכבו, הפכת בחולייו.
ה) אני~אמרתי, יהוה חונני; רפאה נפשי, כי~חטאתי לך.
ו) אויביי--יאמרו רע לי; מתיי ימות, ואבד שמו.
ז) ואם~בא לראות, שוא ידבר--ליבו, יקבוץ~אוון לו; ייצא לחוץ ידבר.
ח) יחד--עליי יתלחשו, כל~שונאיי; עליי--יחשבו רעה לי.
ט) דבר~בלייעל, יצוק בו; ואשר שכב, לא~יוסיף לקום.
י) גם~איש שלומי, אשר~בטחתי בו-- אוכל לחמי; הגדיל עליי עקב.
יא) ואתה יהוה, חונני והקימני; ואשלמה להם.
יב) בזאת ידעתי, כי~חפצת בי: כי לא~יריע אויבי עליי.
יג) ואני--בתומי, תמכת בי; ותציבני לפניך לעולם.
יד) ברוך יהוה, אלוהי ישראל--מהעולם, ועד העולם: אמן ואמן.
Track Name: 4. מזמור מב, למנצח משכיל לבני קרח
תהילים מב

א) למנצח, משכיל לבני~קורח.
ב) כאייל, תערוג על~אפיקי~מים-- כן נפשי תערוג אליך אלוהים.
ג) צמאה נפשי, לאלוהים-- לאל חי: מתיי אבוא; ואיראה, פני אלוהים.
ד) הייתה~לי דמעתי לחם, יומם ולילה; באמור אליי כל~היום, איה אלוהיך.
ה) אלה אזכרה, ואשפכה עליי נפשי-- כי אעבור בסך, אדדם עד~בית אלוהים:
בקול~רינה ותודה; המון חוגג.
ו) מה~תשתוחחי, נפשי-- ותהמי עליי: הוחילי לאלוהים, כי~עוד אודנו-- ישועות פניו.
ז) אלוהיי-- עליי, נפשי תשתוחח: על~כן--אזכורך, מארץ ירדן; וחרמונים, מהר מצער.
ח) תהום~אל~תהום קורא, לקול צינוריך; כל~משבריך וגליך, עליי עברו.
ט) יומם, יצווה יהוה חסדו, ובלילה, שירו עימי-- תפילה, לאל חיי.
י) אומרה, לאל סלעי-- למה שכחתני: למה~קודר אלך-- בלחץ אויב.
יא) ברצח, בעצמותיי-- חירפוני צוררי; באומרם אליי כל~היום, איה אלוהיך.
יב) מה~תשתוחחי, נפשי-- ומה~תהמי עליי: הוחילי לאלוהים, כי~עוד אודנו--
ישועות פניי, ואלוהיי.
Track Name: 5. מזמור נט, למנצח אל תשחת
תהילים נט

א) למנצח אל~תשחת, לדויד מכתם: בשלוח שאול; וישמרו את~הבית, להמיתו.
ב) הצילני מאויביי אלוהיי; ממתקוממיי תשגבני.
ג) הצילני, מפועלי אוון; ומאנשי דמים, הושיעני.
ד) כי הנה ארבו, לנפשי-- יגורו עליי עזים; לא~פשעי ולא~חטאתי יהוה.
ה) בלי~עוון, ירוצון וייכוננו; עורה לקראתי וראה.
ו) ואתה יהוה אלוהים צבאות, אלוהי ישראל-- הקיצה, לפקוד כל~הגויים; אל~תחון
כל~בוגדי אוון סלה.
ז) ישובו לערב, יהמו ככלב; ויסובבו עיר.
ח) הנה, יביעון בפיהם--חרבות, בשפתותיהם: כי~מי שומע.
ט) ואתה יהוה, תשחק~למו; תלעג, לכל~גויים.
י) עוזו, אליך אשמורה: כי~אלוהים, משגבי.
יא) אלוהי חסדי יקדמני; אלוהים, יראני בשורריי.
יב) אל~תהרגם, פן ישכחו עמי--הניעמו בחילך, והורידמו: מגיננו אדוניי.
יג) חטאת~פימו, דבר שפתימו: ויילכדו בגאונם; ומאלה ומכחש יספרו.
יד) כלה בחמה, כלה ואינמו: ויידעו--כי~אלוהים, מושל ביעקוב; לאפסי הארץ
סלה.
טו) וישובו לערב, יהמו ככלב; ויסובבו עיר.
טז) המה, יניעון לאכול-- אם~לא ישבעו, וילינו.
יז) ואני, אשיר עוזך-- וארנן לבוקר, חסדך: כי~היית משגב לי; ומנוס, ביום
צר~לי.
יח) עוזי, אליך אזמרה: כי~אלוהים משגבי, אלוהי חסדי.
Track Name: 6. מזמור עז, למנצח על ידותון
תהילים עז

א) למנצח על~ידותון; לאסף מזמור.
ב) קולי אל~אלוהים ואצעקה; קולי אל~אלוהים, והאזין אליי.
ג) ביום צרתי, אדוניי דרשתי: ידי, לילה ניגרה--ולא תפוג; מאנה הינחם נפשי.
ד) אזכרה אלוהים ואהמיה; אשיחה, ותתעטף רוחי סלה.
ה) אחזת, שמורות עיניי; נפעמתי, ולא אדבר.
ו) חישבתי ימים מקדם; שנות, עולמים.
ז) אזכרה נגינתי, בלילה: עם~לבבי אשיחה; ויחפש רוחי.
ח) הלעולמים, יזנח אדוניי; ולא~יוסיף לרצות עוד.
ט) האפס לנצח חסדו; גמר אומר, לדור ודור.
י) השכח חנות אל; אם~קפץ באף, רחמיו סלה.
יא) ואומר, חלותי היא; שנות, ימין עליון.
יב) אזכור מעללי~יה: כי~אזכרה מקדם פלאך.
יג) והגיתי בכל~פועלך; ובעלילותיך אשיחה.
יד) אלוהים, בקודש דרכך; מי~אל גדול, כאלוהים.
טו) אתה האל, עושה פלא; הודעת בעמים עוזך.
טז) גאלת בזרוע עמך; בני~יעקוב ויוסף סלה.
יז) ראוך מים, אלוהים--ראוך מים יחילו; אף, ירגזו תהומות.
יח) זורמו מים, עבות--קול, נתנו שחקים; אף~חצציך, יתהלכו.
יט) קול רעמך, בגלגל--האירו ברקים תבל; רגזה ותרעש הארץ.
כ) בים דרכך--ושבילך, במים רבים; ועיקבותיך, לא נודעו.
כא) נחית כצאן עמך-- ביד~משה ואהרון.
Track Name: 7. מזמור צ, תפילה למשה
תהילים צ

א) תפילה, למשה איש~האלוהים: אדוניי--מעון אתה, היית לנו; בדור ודור.
ב) בטרם, הרים יולדו-- ותחולל ארץ ותבל; ומעולם עד~עולם, אתה אל.
ג) תשב אנוש, עד~דכא; ותאמר, שובו בני~אדם.
ד) כי אלף שנים, בעיניך-- כיום אתמול, כי יעבור; ואשמורה בלילה.
ה) זרמתם, שינה יהיו; בבוקר, כחציר יחלוף.
ו) בבוקר, יציץ וחלף; לערב, ימולל ויבש.
ז) כי~כלינו באפך; ובחמתך נבהלנו.
ח) שתה עוונותינו לנגדך; עלומנו, למאור פניך.
ט) כי כל~ימינו, פנו בעברתך; כילינו שנינו כמו~הגה.
י) ימי~שנותינו בהם שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה-- ורהבם, עמל ואוון:
כי~גז חיש, ונעופה.
יא) מי~יודע, עוז אפך; וכיראתך, עברתך.
יב) למנות ימינו, כן הודע; ונביא, לבב חכמה.
יג) שובה יהוה, עד~מתיי; והינחם, על~עבדיך.
יד) שבענו בבוקר חסדך; ונרננה ונשמחה, בכל~ימינו.
טו) שמחנו, כימות עיניתנו-- שנות, ראינו רעה.
טז) ייראה אל~עבדיך פועלך; והדרך, על~בניהם.
יז) ויהי, נועם אדוניי אלוהינו-- עלינו: ומעשה ידינו, כוננה עלינו; ומעשה
ידינו, כוננהו.
Track Name: 8. מזמור קה, הודו
תהילים קה

א) הודו ליהוה, קראו בשמו; הודיעו בעמים, עלילותיו.
ב) שירו~לו, זמרו~לו; שיחו, בכל~נפלאותיו.
ג) התהללו, בשם קודשו; ישמח, לב מבקשי יהוה.
ד) דרשו יהוה ועוזו; בקשו פניו תמיד.
ה) זכרו--נפלאותיו אשר~עשה; מופתיו, ומשפטי~פיו.
ו) זרע, אברהם עבדו: בני יעקוב בחיריו.
ז) הוא, יהוה אלוהינו; בכל~הארץ, משפטיו.
ח) זכר לעולם בריתו; דבר ציווה, לאלף דור.
ט) אשר כרת, את~אברהם; ושבועתו לישחק.
י) ויעמידהא ליעקוב לחוק; לישראל, ברית עולם.
יא) לאמור--לך, אתן את~ארץ~כנען: חבל, נחלתכם.
יב) בהיותם, מתי מספר; כמעט, וגרים בה.
יג) ויתהלכו, מגוי אל~גוי; מממלכה, אל~עם אחר.
יד) לא~הניח אדם לעושקם; ויוכח עליהם מלכים.
טו) אל~תיגעו במשיחיי; ולנביאיי, אל~תרעו.
טז) ויקרא רעב, על~הארץ; כל~מטה~לחם שבר.
יז) שלח לפניהם איש; לעבד, נמכר יוסף.
יח) עינו בכבל רגלו; ברזל, באה נפשו.
יט) עד~עת בוא~דברו-- אמרת יהוה צרפתהו.
כ) שלח מלך, ויתירהו; מושל עמים, ויפתחהו.
כא) שמו אדון לביתו; ומושל, בכל~קניינו.
כב) לאסור שריו בנפשו; וזקניו יחכם.
כג) ויבוא ישראל מצריים; ויעקוב, גר בארץ~חם.
כד) ויפר את~עמו מאוד; ויעצימהו, מצריו.
כה) הפך ליבם, לשנוא עמו; להתנכל, בעבדיו.
כו) שלח, משה עבדו; אהרון, אשר בחר~בו.
כז) שמו~בם, דברי אותותיו; ומופתים, בארץ חם.
כח) שלח חושך, ויחשיך; ולא~מרו, את~דברו.
כט) הפך את~מימיהם לדם; וימת, את~דגתם.
ל) שרץ ארצם צפרדעים; בחדרי, מלכיהם.
לא) אמר, ויבוא ערוב; כינים, בכל~גבולם.
לב) נתן גשמיהם ברד; אש להבות בארצם.
לג) ויך גפנם, ותאנתם; וישבר, עץ גבולם.
לד) אמר, ויבוא ארבה; וילק, ואין מספר.
לה) ויאכל כל~עשב בארצם; ויאכל, פרי אדמתם.
לו) ויך כל~בכור בארצם; ראשית, לכל~אונם.
לז) ויוציאם, בכסף וזהב; ואין בשבטיו כושל.
לח) שמח מצריים בצאתם: כי~נפל פחדם עליהם.
לט) פרש ענן למסך; ואש, להאיר לילה.
מ) שאל, ויבא שליו; ולחם שמיים, ישביעם.
מא) פתח צור, ויזובו מים; הלכו, בצייות נהר.
מב) כי~זכר, את~דבר קודשו; את~אברהם עבדו.
מג) ויוציא עמו בששון; ברינה, את~בחיריו.
מד) וייתן להם, ארצות גויים; ועמל לאומים יירשו.
מה) בעבור, ישמרו חוקיו-- ותורותיו ינצורו; הללו~יה.
Track Name: 9. מזמור קלז, על נהרות בבל
תהילים קלז

א) על נהרות, בבל--שם ישבנו, גם~בכינו: בזוכרנו, את~ציון.
ב) על~ערבים בתוכה-- תלינו, כינורותינו.
ג) כי שם שאלונו שובינו, דברי~שיר-- ותוללינו שמחה: שירו לנו, משיר ציון.
ד) איך--נשיר את~שיר~יהוה: על, אדמת נכר.
ה) אם~אשכחך ירושלים-- תשכח ימיני.
ו) תדבק~לשוני, לחכי-- אם~לא אזכרכי: אם~לא אעלה, את~ירושלים-- על, ראש
שמחתי.
ז) זכור יהוה, לבני אדום-- את, יום ירושלים: האומרים, ערו ערו; עד, היסוד
בה.
ח) בת~בבל, השדודה: אשרי שישלם~לך-- את~גמולך, שגמלת לנו.
ט) אשרי, שיאחז וניפץ את~עוללייך-- אל~הסלע.
Track Name: 10. מזמור קנ, הללויה
תהילים קנ

א) הללו~יה: הללו~אל בקודשו; הללוהו, ברקיע עוזו.
ב) הללוהו בגבורותיו; הללוהו, כרוב גודלו.
ג) הללוהו, בתקע שופר; הללוהו, בנבל וכינור.
ד) הללוהו, בתוף ומחול; הללוהו, במינים ועוגב.
ה) הללוהו בצלצלי~שמע; הללוהו, בצלצלי תרועה.
ו) כול הנשמה, תהלל יה: הללו~יה.
Track Name: תפילה
מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב ד' שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל:
ותשועת צדיקים מד' מעוזם בעת צרה: ויעזרם ד' ויפלטם, יפלטם מרשעים ויושיעם

רבונו של עולם, עילת העילות וסיבת כל הסיבות. אנת לעילא,
לעילא מן כולא, ולית לעילא מינך, דלית מחשבה תפיסא בך כלל.
ולך דומיה תהילה. ומרומם על כל ברכה ותהילה. אותך אדרוש,
אותך אבקש, שתחתור חתירה דרך כבושה מאיתך, דרך כל
העולמות, עד ההשתלשלות שלי במקום שאני עומד, כפי אשר נגלה
לך יודע תעלומות. ובדרך ונתיב הזה תאיר עלי אורך, להחזירני
בתשובה שלימה לפניך באמת כפי רצונך באמת, כפי רצון מבחר
הברואים, לבלי לחשוב במחשבתי שום מחשבת חוץ ושום מחשבה
ובלבול שהוא נגד רצונך. רק לדבק במחשבות זכות צחות וקדושות
בעבודתך באמת, בהשגתך ובתורתך. הט ליבי אל עדותיך, ותן לי
לב טהור לעבדך באמת. וממצולות ים תוציאני לאור גדול חיש קל
מהרה, תשועת אדני כהרף אין, לאור באור החיים כל ימי היותי על
פני האדמה; ואזכה לחדש נעורי, הימים שעברו בחושך, להחזירם
אל הקדושה. ותהיה יציאתי מן העולם כביאתי, בלא חטא. ואזכה
לחזות בנועם אדני ולבקר בהיכלו, כולו אומר כבוד. אמן נצח סלה
ועד.
Track Name: פתק
מאוד היה קשה לי לרדת אליך
תלמידי היקר, להגיד לך כי נהנתי
מאוד מעבודתך, ועליך אמרתי
מיין פייערל וועט טליען ביז
משיח וועט קומען, חזק ואמץ
בעבודתך
נ נח נחמ נחמן מאומן
ובזה אגלה לך סוד והוא:
מלא וגדיש מקו לקו (פצפציה
ובחיזוק עבודה תבינהו וסמן
יז בתמוז יאמרו שאינך מתענה